Through the Looking-Glass, Galleri Magnus Karlsson 13.11 2021-15.1 2022 (Swedish)

November 12, 2021

Vi har glädjen att presentera Peter Köhlers sjätte separatutställning på galleriet. Through the Looking-Glass visar teckningar i tusch och akryl utförda de senaste två åren och lånar sin titel från den brittiske författaren Lewis Carolls roman från 1871 (Alice i Spegellandet). Den amerikanska folkloristen och författaren Corinne Boyer har skrivit en text till utställningen. I samband med utställningen ger galleriet ut en faksimil katalog av det sju meter långa verket Svartbok (2019) som ingår i Moderna Museets samling.

Through the Looking-Glass - i spegellandet

En dörr till den mörka sagan

"Looking-Glass" är gammal engelska för spegel. Och förr i tiden räckte det med att använda ordet "Glass" för att benämna detta nyttiga men mystiska föremål. Speglar uppfattades en gång som ingångar till andevärlden så det är inte långsökt att betrakta dem som dörrar i samband med konstnären Peter Köhlers inre landskap. Spegeln blir inte bara porten till ännu en värld utan även till ett vidsträckt land med en främmande terräng där saker inte alltid är vad de verkar vara.

När vi reser in i Spegellandet kan vi vänta oss att uppleva något exceptionellt, som ibland är obehagligt och ändå helt och hållet välbekant. Så påverkas människohjärtat inte av vilken saga som helst, utan bara av mörka historier. Önskan att förstå något som går utöver de bekväma och trygga liv vi själva skapat åt oss är stark. I Spegellandet väntar en saga som pockar på att berättas. När vi metaforiskt stiger in i bilderna visar de sig bestå av många skira lager. Våra egna inre hemligheter och begär aktiveras - liksom de krafter som stöter bort dem. Vid närmare betraktande av innehållet visar sig de till synes igenkännbara formerna och färgerna vara något annat än vi trodde. Så är det eftersom de genomsyras av den mörka sagans klassiska kännetecken: symboler för döden och döendet, övernaturliga varelser som förknippas med onda krafter, otäcka eller omöjliga uppgifter, olycksbådande djur och växter, kombinationer av groteskeri och skönhet, sammanflätat. Parallellt med detta finns också inslag ur vardagslivet, de vanliga stigar vi ofta vandrat. På ett sinnrikt sätt lockar verken till sig oss med välbekanta former som plötsligt förvandlas till något annat inför vår blick, något ålderdomligare, dystrare och mycket mer fascinerande än vi först väntade oss.

För suget efter det ockulta och fördolda finns ju i de flesta människors inre. Spegellandet är fyllt av spår från uråldriga sagor som visar sig vara något mer än enbart skrämmande gestalter i ett märkligt, både naturligt och övernaturligt drama. Vi känner till sagorna även utan orden, för här är de, gestaltade i bild. De tvådimensionella scenerna blir levande och väcker en berättelse inuti oss som genast är begriplig och fylld av mening. Men den måste vi hitta på egen hand - var och en av oss som träder in i Spegellandet och kapitulerar inför komplexiteten i Peters atypiska detaljarbete med tusch och färg. Det kan kännas överraskande hur inspirerande det är att ta del av den här utställningen som tyst betraktare. Men det är ju konstnärens uppgift: att på något vis möta betraktaren i mellanrummen och byta minnets guldmynt mot ödets silvertrådar. Det är från den inre platsen som konsten påverkar oss och sätter sin egen magi i rörelse - inifrån och ut.

-Corinne Boyer
Översättning: Magnus Nordén

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm, där han bor och arbetar. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (1995-2000). Separatutställningar i urval: Teckningsmuseet, Laholm (2020), Kulturcentrum / Konsthallen, Sandviken (2019), Chart Art Fair, Galleri Magnus Karlsson, Köpenhamn (2018), Galleri Magnus Karlsson (2017, 2015, 2012, 2010, 2009), Gerlesborgsskolan Bohuslän (2014), Tobey Fine Arts, New York (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg (2005), Botkyrka konsthall (2004), Brändström & Stene, Stockholm (2002). 2018 var han en av de samtida konstnärerna i utställningen Bloomsbury Sprit på Artipelag. Han har även gjort ett flertal offentliga utsmyckningar och finns representerad i privata och offentliga samlingar i Sverige, Europa och USA.

Corinne Boyer är en folklorist, lärare och författare med inriktning på traditioner som rör växter och folktro. Hon har bl.a. gett ut böckerna Under the Witching Tree (2017) och Under the Bramble Arch (2019) på förlaget Troy Books och Plants of the Devil (2017), Dream Divination: Plants in Northwestern European Traditions (2021) på Three Hands Press. Hennes senaste bok The Witch's Cabinet (Three Hands Press, 2021) är illustrerad av Peter Köhler.

Bild: Peter Köhler, Tree of Knowledge, 2021. Tusch och akryl på papper, 36x26 cm

Through the Looking-Glass, Galleri Magnus Karlsson 13.11 2021-15.1 2022 (Swedish)